مروری برنسخه به روز شده احتیاجات مواد مغذی گاوهای شیری شورای تحقیقات ملی 2021

مواد معدنی و ویتامین ها

گزارش کلی

پس  از 20 سال انتظار در چهلمین کنفرانس انجمن گاو شیری آمریکا (American Dairy Science Association) که در آگوست 2021 برگزار شد، نسخه به روز شده و جدید NRC گاوهای شیری، معرفی گردید. این نشست به صورت حضوری و مجازی با حضور 350 فعال در صنعت گاو شیری، پژوهشگران و صنعتگران و پرسنل کمپانی های مطرح دنیا برگزار شد. شرکت کنندگان شامل افرادی از 32 کشور،  36 ایالت و 36 دانشگاه بودند. این حرکت عظیم با کمک کمیته ای متشکل از 12 دانشمند منتخب به رهبری Bill Weiss (استاد دانشگاه ایالتی اوهایو) و همچنین Rich Erdman (استاد دانشگاه مریلند) به صورت مشترک انجام شد. پانزده شرکت و سازمان نیز برای حمایت از توسعه آخرین پژوهش ها بر مبنای فصل ها، منابع و توصیه های مورد استفاده در سراسر جهان در جهت تغذیه مؤثر گاوهای شیری، گوساله ها، تلیسه ها و گاوهای خشک، کمک های مالی خود را ارائه کردند. در این کنفرانس چهار روزه، اعضای کمیته یافته ها و توصیه های تحقیقاتی خود را در هر فصل مورد بحث قرار دادند. در ادامه به طور خلاصه به بررسی اقدامات انجام شده در خصوص احتیاجات ویتامین ها و مواد معدنی در کتاب NRC جدید خواهیم پرداخت.

عناصر معدنی پر مصرف

به رهبری Rich Erdman :

 • توصیه ها بر اساس مواد معدنی جذب شده با استفاده از ضرایب جذب (AC) می باشند.
 • حداقل تفاوت کاتیون آنیون (DCAD) بر اساس نیازهای سدیم، پتاسیم، کلر و گوگرد ارائه شده است. با این حال DCAD بهینه یک تصمیم اقتصادی است نه یک نیاز تغذیه ای.
 • کلسیم: نیاز اندکی افزایش یافته است اما در مجموع نیازهای غذایی تغییر قابل توجهی نداشته است. با این حال، ضرایب جذبی کاهش یافته است. به طوریکه نتیجه آن تغییر اندک در نیاز غذایی برای کلسیم می باشد.
سال بر اساس ضریب جذب (AC)
1989 جیره غذایی 0/38
2001 اقلام خوراکی 0/60
2021 اقلام خوراکی 0/45

جدول 1 – ضرایب جذب کلسیم در NRC

 

مشکل عمده در NRC، 2001 این بود که ضریب جذب کلرید کلسیم برای گوساله ها (0/9)، اما در گوساله های قطع شیر برابر 0/6 بود. از طرفی ضرایب هضمی اکثر مکمل ها برای کلسیم نسبت به کلرید کلسیم محاسبه می شدند.

اقلام خوراکی 2001 2021
کربنات کلسیم 0/75 0/50
سنگ آهک 0/70 0/45
دی کلسیم فسفات 0/94 0/60
کلرید کلسیم 0/95 0/60
یونجه 0/30 0/40
سیلاژ ذرت 0/30 0/40
کنسانتره 0/60 0/60
جیره رایج 0/53 0/43

جدول 2 -ضرایب جذبی کلسیم اقلام خوراکی

 

 • فسفر: منابع غذایی قابلیت دسترسی بالایی دارند، اتلاف درون زادی کاهش یافته که به پروتئین شیر وابسته می باشد. احتیاجات غذایی بدون تغییر خواهد بود.
 • منیزیم: ضریب جذب با معادله منیزیم-پتاسیم تصحیح شد. احتیاج به منیزیم شیر کاهش یافته و میزان نیاز نگهداری افزایش یافته است. به طور کلی نیاز غذایی نسبت به سطوح قبلی بیشتر شده است.
 • گوگرد: بدون تغییر است.
 • سدیم: نیاز نگهداری 10 تا 15 گرم افزایش یافته و نیاز شیردهی به 6 تا 12 گرم کاهش یافته است. اذعان شده است که شیر نسبت به محاسبات قبل سدیم کمتری دارد زیرا مقدار آن مرتبط با ورم پستان می باشد و از دستورالعمل تنش گرمایی حذف شده است. به طور کلی احتیاجات غذایی نسبت به سطوح قبلی بیشتر شده است.
 • پتاسیم: بدون تغییر است.
 • کلر: افزایش 10 تا 15 گرمی احتیاجات نگهداری توصیه شده است اما احتیاجات شیردهی کاهش یافته است. بنابراین تغییرات زیادی در کل احتیاجات اعمال نشده است.

توضیحات: تغییرات قابل توجهی ارائه نشده است. هیچ توصیه ای برای DCAD، سدیم یا پتاسیم تحت تنش گرمایی ارائه نشده است. برخی متخصصان تغذیه و دامداران ممکن است سطوح ماکرومینرال ها را بر اساس مقادیر کل (به جای سطوح قابل جذب) در نظر بگیرند.

عناصر معدنی کم مصرف

به رهبری Bill Weiss :

 • هیچ تصحیحی با آنتاگونیست های جیره غذایی در ضریب در دسترس پذیری انجام نشده است.
 • گاوهای خشک حدود نصف گاوهای شیرده ماده خشک مصرف می کنند. گاوهای خشک به میلی گرم کمتری نسبت به گاوهای شیرده نیاز دارند اما غلظت آنها به دلیل تفاوت در مصرف ماده خشک بیشتر است.
 • ضریب جذب برای مواد معدنی کم مصرف آلی به دلیل فقدان داده های معتبر مشخص نشده است و ضریب جذب می تواند بسته به نوع محصول متفاوت باشد. اگر کاربر داده های معتبر برای ضرایب جذبی داشته باشد می تواند آن را در مدل نرم افزار وارد کند.
 • کبالت: به 0/2 پی پی ام افزایش یافته است.
 • مس: احتیاجات نگهداری دو برابر شده، ضرایب جذبی افزایش یافته و غلظت تقریبی جیره غذایی برای تأمین احتیاجات گاوهای شیرده با تولید 35 کیلوگرم به 11 پی پی ام، گاوهای خشک به 17 پی پی ام افزایش یافته و برای گاوهای شیرده به 9 پی پی ام کاهش یافته است.
 • کروم: توصیه ای وجود ندارد.
 • ید: تغییرات اندک بر اساس ید موجود در شیر توصیه شده است (سطوح بالاتر در شیر توصیه می گردد).
 • منگنز: ضرایب جذب از 0/75 به 0/4 کاهش یافته است. این بدان معناست که جیره غذایی حاوی 40 پی پی ام برای گاوهای خشک و 30 پی پی ام برای گاوهای شیرده کافی می باشد.
 • سلنیوم: تغییری نداشته است زیرا داده ها ناکافی بودن سلنیوم را نشان نمی دهند و غلظت ها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا به تأیید رسیده است.
 • روی: برای گاوهای خشک 10 درصد افزایش یافته است و تقریباً برابر 28 پی پی ام می باشد و برای گاوهای شیرده 15 درصد افزایش یافته و به 60 پی پی ام  رسیده است.
 • ویتامین A : به جز برای گاوهای شیرده با تولید بیش از 35 کیلوگرم تغییری نکرده است. 1000 واحد بین الملل (IU) در روز به ازای هر کیلوگرم تولید شیر بیش از 35 کیلوگرم شیر اضافه کنید.
 • ویتامین D: ویتامین D2 ارزش بیولوژیکی نصف ویتامین D3 دارد. حفظ غلظت های پلاسما 25-هیدروکسی ویتامین D به میزان 30 نانوگرم در میلی لیتر برای تعیین نیاز مورد استفاده قرار گرفت که برای گاوهای شیرده 40 واحد بین الملل (IU) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد.
 • ویتامین E: هزار واحد بین الملل (IU) برای گاوهای خشک مرحله فارآف و 2000 واحد بین الملل (IU) برای گاوهای خشک مرحله کلوزآپ. برای گاوهای شیرده و تلیسه ها نیاز نگهداری به 8/0 واحد بین الملل (IU) به ازای هر کیلوگرم وزن بدن رسیده است.

توضیحات: تغییرات چشمگیری گزارش شده است. هیچ گونه تصحیحی برای آنتاگونیست ها در مدل آورده نشده است اما بایستی توسط متخصصان این موارد در نظر گرفته شوند. هیچ دستورالعملی برای DCAD، کروم، نیاسین یا بیوتین ذکر نشده است زیرا آنها الزام نیستند. با این حال، استفاده از آنها به عنوان مکمل در گاوهای شیرده می تواند بر تولید شیر تأثیر بگذارد و سلامت را بهبود بخشد. هیچ نسبتی از مواد معدنی ذکر نشده است. حوزه هایی که برای گاوداران، دامپزشکان و متخصصان تغذیه باقیمانده است عبارتند از: نقش مواد معدنی کم مصرف آلی،  دستورالعمل های کروم و کولین محافظت شده.

جدول 3 – خلاصه تغییر احتیاجات مواد معدنی کم مصرف و ویتامین ها در گروه تلیسه ها، گاوهای خشک و گاوهای شیرده در NRC، 2021

منابع

https://hoards.com/article-31003-nutritionists-delved-into-every-aspect-of-feeding.html.

Weiss B. and Erdman R. 2021. NASEM 2021: Minerals and vitamins.

دریافت اشتراک

دریافت خودکار مقالات علمی و نسخ فصلنامه دانش دامپروری

تمامی حقوق برای گروه پژوهشی توسعه دانش تغذیه دام و طیور سپاهان محفوظ است.